Intro

Sobre el projecte

En aquesta primera etapa, el catàleg es focalitza en l’arquitectura moderna i contemporània projectada i construïda entre el 1832 –any d’edificació de la primera xemeneia industrial de Barcelona que establim com a inici de la modernitat– fins l’actualitat.

El projecte neix amb l’objectiu de fer més accessible l’arquitectura tant als professionals com al conjunt de la ciutadania per mitjà d’un web que s’anirà actualitzant i ampliant, tot incorporant les obres contemporànies de major interès general, sempre amb una necessària perspectiva històrica suficient, alhora que afegint progressivament obres del nostre passat, amb l’ambiciós objectiu d’abastar un major període documental.

El fons es nodreix de múltiples fonts, principalment de la generositat d’estudis d’arquitectura i fotografia, alhora que de la gran quantitat d’excel·lents projectes editorials històrics i de referència, com guies d’arquitectura, revistes, monografies i d’altres publicacions. Alhora, té en consideració tots els fons de referència de les diverses branques i entitats associades al COAC i d’altres entitats col·laboradores vinculades als àmbits de l’arquitectura i el disseny, en el seu màxim espectre.

Cal mencionar especialment la incorporació de vasta documentació provinent de l’Arxiu Històric del COAC que, gràcies a la seva riquesa documental, aporta gran quantitat de valuosa –i en alguns casos inèdita– documentació gràfica.

El rigor i criteri de la selecció de les obres incorporades s’estableix per mitjà d’una Comissió Documental, formada pel Vocal de Cultura del COAC, el director de l’Arxiu Històric del COAC, els directors de l’Arxiu Digital del COAC i professionals i d’altres experts externs de totes les Demarcacions que vetllen per oferir una visió transversal del panorama arquitectònic present i passat d’arreu del territori.

La voluntat d’aquest projecte és la d’esdevenir el fons digital més extens sobre arquitectura catalana; una eina clau d’informació i documentació arquitectònica exemplar que passi a ser un referent no només local, sinó internacional, en la forma d’explicar i mostrar el patrimoni arquitectònic d’un territori.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

Qui som

Projecte de:

Promogut per:

Directors:

2019-2024 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comissió Documental:

2019-2024 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Col·laboradors Externs:

2019-2024 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Inès Martinel Maria Jesús Quintero

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Entitats Col·laboradores:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Disseny i Programació:

edittio Nubilum
Apunts 4

Torna la decoració

per Xavier Sust

Article de Xavier Sust publicat l’any 1981 a la revista Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme núm. 148. Constata el retorn, en l’arquitectura d’avantguarda, de la decoració com a valor positiu en la concepció de les obres. Alhora, repassa testimonis passats maltractats per l’ortodoxia moderna, que els va arraconar injustament i en reivindica la seva vigència. Un debat etern que va i torna al voltant de l’arquitectura i que no abandona l’actualitat.

Realment, la decoració no ha tingut pas gaire bon predicament dins del moviment modern. Ben al contrari, hom considera que un dels principals punts de partida d’aquest corrent fou el famós article escrit el 1908 per Adolf Loos i que, significativament, es titula “Decoració i crim”.

Així com per fer una bona valoració popular de I’arquitectura és necessària I‘existència d’una decoració rica, en el món dels arquitectes fidels al moviment modern el criteri de valoració ha estat exactament el contrari. Per valorar positivament un edifici calia que la decoració hi fos inexistent d’acord amb el divulgat principi miesià de “menys és més”. Així, és comprensible que un edifici excel·lent com el Casal de Sant Jordi, de I’arquitecte Folguera, hagi estat durant molt de temps poc considerat dins I’àmbit dels arquitectes per culpa dels detalls decoratius i escultòrics art-deco i noucentistes. Exactament pel mateix motiu que la Karl Marx Hoff de Viena o els gratacels dels anys 20 i 30 de Nova York han estat valorats amb objeccions durant molts anys.

La decoració, sigui per bé o per mal, no passa mai desapercebuda en el moment de valorar I’arquitectura. Per als racionalistes, la integració en un edifici d’una escultura figurativa a d’uns motius Déco era motiu suficient per a la seva desqualificació. Aquest fou el cas del Casal de Sant Jordi, de I’arquitecte Francesc Folguera, malgrat els seus nombrosos encerts fins i tot des del punt de vista racionalista. L’extraordinària composició de la façana i la sàvia organització interna foren oblidades a causa de la seva decoració. (© Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC)
Malgrat que els racionalistes basaven la seva concepció de l’arquitectura en la lògica constructiva, fou l’arquitecte no racionalista Pere Benavent qui es preocupà realment de la bona marxa de la construcció quotidiana a través de la seva publicació “Així es Construeix”. La complexitat de la composició i els detalls decoratius de la façana de la seva casa del carrer de París es basen precisament en l’art del ben construir, de l’acabament de la coberta, l’acabat en rajola vista, són clars exemples d’aquesta actitud. (© VEGAP – Fons Fotogràfic Ll. Casals / Arxiu Històric del COAC)

El furor antidecoratiu ha tingut una força tan gran que fins i tot ha ocasionat el canvi de nom de les coses. Avui dia els decoradors, a la pràctica, han deixat d’anomenar-se així i han adoptat en canvi l’horrible denominació de “dissenyadors d’interiors” o la que encara és pitjor d’”interioristes”. Fins i tot el Foment de les Arts Decoratives, que, com el seu nom indica, hauria de ser un impulsor de la decoració, ha reflectit també la pressió antidecorativa del moment que ha substituït aquesta denominació per I’asèptica de les seves inicials: FAD. Però quan els premis de decoració es denominen d’interiorisme i quan poca gent recorda el que signifiquen les inicials FAD, resulta que… torna la decoració.

“El furor antidecoratiu ha tingut una força tan gran que fins i tot ha ocasionat el canvi de nom de les coses. Avui dia els decoradors, a la pràctica, han deixat d’anomenar-se així i han adoptat en canvi l’horrible denominació de “dissenyadors d’interiors” o, la que encara és pitjor, d’”interioristes”.

És simptomàtica en aquest sentit una de les dues obres que obtingué I’any passat el premi FAD d’arquitectura. Em refereixo al restaurant La Balsa, ple d’una sèrie d’elements decoratius qualsevol del quals fa uns quants anys hauria estat motiu suficient per desqualificar el conjunt. La decoració de La Balsa ja no es basa exclusivament en la manipulació d’uns elements funcionals, estructurals o constructius perquè donin un sentit decoratiu, tal com un grup d’arquitectes italians va ensenyar a fer fa uns 25 anys. No és el joc decoratiu basat en cantoneres, sòcols, tapaiunts, I’entrega de dos materials diferents o el sistema de subutilizació d’uns elements intrínsecament decoratius com són, per exemple, una xemeneia eclèctica antiga i un reixat nou de ferro, el motiu principal del qual és una teranyina amb I’aranya i tot. És en definitiva la utilització de les arts decoratives aplicades contra les quals el moviment modern havia lluitat tan aferrissadament.

És una llàstima que l’arquitectura posterior a la Guerra Civil s’hagi desestimat durant molt de temps de manera sistemàtica a causa del seu desenvolupament a través d’estils antics. Malgrat els esforços fets darrerament per aproximar-nos-hi encara ens sembla una gran desconeguda. Aquest és el cas, per exemple, de la casa del carrer Vico, de Duran i Reynals. Aquest fet és encara més lamentable si tenim en compte que la concepció de l’arquitectura d’aquest arquitecte estava per damunt d’una discussió simplista a favor o en contra dels estils. (autoria desconeguda)
Després de la Guerra Civil, l’arquitectura moderna quedà —de fet— socialment prohibida. Els arquitectes més o menys seguidors del racionalisme no podien acceptar aquesta limitació sense més ni més. És curiós de veure com molts dels arquitectes d’aquesta època aprofitaven les parts posteriors o laterals dels edificis per abandonar les imposicions estilístiques i per elaborar una arquitectura simple, seguidora més o menys dels principis del Moviment Modern. Aquesta casa de la Via Augusta realitzada per Francesc Mitjans, n’és un exemple clar. El cos principal, que dona al carrer, és fidel a l’estil “clàssic” de l’època. El cos secundari, que dona a un passatge i a l’interior de l’illa, segueix una línia moderna. (© Fons Francesc Mitjans Miró / Arxiu Històric del COAC)
La influència de l’arquitectura italiana fou decisiva per enriquir el plantejament decoratiu. Era possible jugar amb la decoració en l’arquitectura sempre que la seva formalització fos justificable amb raonaments funcionals o constructius, com en aquesta intervenció a la Planta de Visat del COAC de MBM. Altrament, l’arquitectura no era considerada com a vàlida. (© Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC)
Dels arquitectes del grup R impulsors de l’arquitectura moderna a Barcelona, Moragas és, sens dubte, el que està més vinculat a la tradició modernista. La integració a l’arquitectura moderna no suposa la renúncia a una manera d’introduir la decoració a l’arquitectura en el més pur estil Domènech i Montaner: les quatre barres, les escenes figuratives, les textures dels murs, el joc de peces, etc. Això sí, en una versió totalment oposada a les tendències artístiques del moment, com als vestíbuls dels Habitatges Brusi. (© Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC)
El joc amb els volums petits no es pot excloure dels recursos de què disposen els arquitectes per decorar l’arquitectura. L’arquitectura de pase corto, com deien a Madrid, tenia l’avantatge de decorar sense renunciar a la puresa de volums i línies que demanaven els principis de l’arquitectura moderna. D’aquí prové, potser, el gran èxit assolit durant molts anys —i encara avui— per aquest tipus de decoració geomètrica, com al Grup d’Habitatges de Les Cotxeres de Sarrià de José Antonio Coderch. (© Pilar Villarazo – Fons Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme / Arxiu Històric del COAC)
Així com la manera de decorar de Moragas s’assembla a la de Domènech, la de Bofill s’assembla a la de Gaudí. Els components d’arquitectura es transformen en elements escultòrics modelats artísticament, com als Habitatges Johann Sebastian Bach – Francesc Pérez-Cabrero. Aquest recurs, per la seva singularitat i per la feina que exigeix, és cada vegada menys usual en el món de l’arquitectura. (© José Hevia – Arxiu Històric del COAC)
Les justificacions estructurals han estat també una bona base per muntar-hi el motiu decoratiu d’un edifici dins de la més estricta ortodòxia del Moviment Modern. A la imatge, l’Edifici Mediterrani, de Bonet Castellana i Puig Torné. (© Raimon Camprubí – Fons Antoni Bonet Castellana / Arxiu Històric del COAC)
Certament el Moviment Modern creà una moral rígida en els seus seguidors que prohibia qualsevol relació amb els estils. La lluita pel triomf de l’arquitectura moderna havia estat massa dura per permetre vel·leïtats. Això potser motivà que les promocions formades segons el seu esperit i que ja no participaren de la batalla retornessin al joc amb elles. En la remodelació d’un local per a una agència de viatges, realitzada per Clotet i Tusquets, aquest joc amb els estils antics consistí solament a respectar uns arcs i unes columnes que ja existien anteriorment. És un contacte lleuger, i en gran part descontextualitzat, però que obre noves possibilitats a la decoració de l’arquitectura, limitada anteriorment a raons funcionals, constructives, volumètriques o estructurals. (© Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC)

En aquests moments postmoderns la decoració ha deixat de ser de forma absoluta un tabú. Avui dia és possible realitzar una arquitectura decorada de maneres molt diverses: segons els estils històrics, amb motius funcionals, constructius, abstractes, o inspirats en qualsevol altre lloc com ara la natura, la tècnica, les escenes de la vida quotidiana, la religió o els somnis.

Però de la mateixa manera com en I’arquitectura moderna la supressió de la decoració no era aval suficient per assegurar la qualitat d’una obra, la utilització avui d’una determinada decoració tampoc no ho és. Si La Balsa obtingué el premi FAD d’arquitectura no fou perquè introduïa en la seva composició una xemeneia antiga o un reixat kitch-Jujol sinó perquè sabé aconseguir, amb els mitjans que fos, un marc adequat i agradable per a un restaurant.

“El corrent postmodern (…) ha permès també ampliar la nostra comprensió de I’arquitectura anterior i, de manera especial, de la marginada arquitectura eclèctica del segle passat”

El corrent postmodern crec que ha clarificat aquest fet. La decoració ha deixat de ser un element determinant i ha passat a ser un component més de I’arquitectura, com ha succeït gairebé sempre. Ha permès també ampliar la nostra comprensió de I’arquitectura anterior i, de manera especial, de la marginada arquitectura eclèctica del segle passat, que fins en aquest moment només havia estat possible valorar per les seves aportacions tecnològiques.

El postmodernisme representa el complet trencament de la moral del Moviment Modern. Tot joc hi és possible i, per tant, també es poden incorporar a l’arquitectura elements propis de l’arquitectura d’estils. La Casa Prenafeta de Yago Bonet és el resultat d’una sàvia amalgama entre elements de la tradició moderna i l’estilística. La decoració en l’arquitectura passa a tenir un camp d’acció il·limitat. (autoria desconeguda)

Si ha tomat la decoració, donem-li la benvinguda. La decoració és útil no tan sols per fer I’arquitectura més habitable sinó també per fer-la més soferta. Després d’uns anys d’abstinència de decoració hem descobert fins i tot els avantatges pràctics de I’arquitectura decorada enfront de la de volums llisos i purs. Les antigues façanes decorades, per exemple, han tingut un comportament al temps molt superior per la seva capacitat d’englobar les instal·lacions complementàries que ha calgut realitzar en els edificis per exigències del seu ús (aparells d’aire condicionat, rètols…). L’experiència, d’altra banda, ha demostrat que contràriament al que hom suposava, les superfícies llises no són de construcció més econòmica perquè exigeixen un nivell d’acabat superior al de les superfícies en què la decoració dissimula les deficiències.

En definitiva, crec que ja no és el moment de discutir d’una manera general a favor o en contra de la decoració sinó de saber disposar-ne adequadament quan convingui. Un plantejament, d’altra banda, no gens original perquè ja era comú en els arquitectes que a Catalunya són coneguts com a noucentistes: Duran i Reynals, Folguera, Rubió i Tudurí, els germans Puig i Gairalt, Reventós, Benavent, etc.

Tornarem a utilitzar de manera oberta i corrent en el món cultural dels arquitectes els termes de decoració, decorador i decoratiu?

Tornar

Cronologia (11)

 1. Casal Sant Jordi

  Francesc Folguera i Grassi

  Casal Sant Jordi

  L’edifici és un clar exponent de la influència que va exercir l’arquitectura purista centreeuropea sobre la sensibilitat d’alguns arquitectes noucentistes. L’edifici és dividit en tres parts: la planta baixa i els primers quatre pisos estan destinats a usos comercials; els dos pisos següents són habitatges de lloguer, i els dos pisos darrers, en dúplex, estan destinats a l’habitatge del propietari, orientat clarament cap a l’interior de l’illa de cases. Això representa una transgressió de l’ordre habitual de les cases de l’Eixample, en què la planta noble es reserva al propietari. La façana articula les arestes i els ordres verticals de l’edifici per mitjà d’un únic mòdul de finestra posicionat de formes molt diverses, que diferencien el canvi d’ús a partir de la planta quarta. L’ús de l’estructura metàl·lica i l’excel·lent execució denoten una voluntat d’associar aquesta arquitectura amb una aplicació rigorosa dels procediments constructius.
 2. Habitatges Johann Sebastian Bach - Francesc Pérez-Cabrero

  Ricardo Bofill Leví , Emili Bofill i Benessat , RBTA - Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

  Habitatges Johann Sebastian Bach - Francesc Pérez-Cabrero

  L’edifici satisfà un programa de 12 habitatges de renda lliure i 21 habitatges de renda limitada, més un àtic reculat entès com una peça singular. Bofill es remet a la construcció tradicional amb fàbrica de maó per ajustar-se al perímetre circular de la plaça i donar-li un caràcter definitori. Totes dues jerarquies d’habitatges queden reflectides a la façana i, a la manera de la tradició modernista autòctona, es treu partit dels elements a petita escala (conductes de desguàs, gàrgoles, tubs de xemeneia, baranes) per donar expressivitat a l’edifici, entès com un treball delicat de fàbrica de maó i d’elements de ferro que adopten una qualitat escultòrica.
 3. Edifici Mediterrani

  Antoni Bonet Castellana , Josep Puig i Torné

  Edifici Mediterrani

  L’edifici Mediterrani és una crítica construïda al model de casa d’habitatges que Cerdà proposa per a l’Eixample de Barcelona, amb poca façana, molta profunditat edificable i diversos patis interiors, només apte per a pisos de molta superfície, difícilment adaptable a habitatges més petits. Bonet Castellana disposa un edifici en doble crugia, completament rectilini, prismàtic pur, amb la meitat dels habitatges abocats al carrer i l’altra meitat al pati interior de l'illa. Els patis interiors, de bona mida, queden unificats en una sola banda, per la qual ventilen exclusivament habitacions per fugir de fums i brutícia innecessaris. Al xamfrà de la parcel·la la intervenció s’explica per si mateixa: els dos blocs arriben per separat i es disposen en longituds diferents per tal de respectar-ne la geometria. La geometria dels blocs d’habitatge no es modifica per adaptar-la al contorn del carrer en cap moment. L’edifici que s’aboca al carrer no toca el terra, queda alçat sobre una planta baixa que forma una porxada respecte al carrer (una planta baixa lliure, o pilotis, segons la denominació moderna). Els pilars presenten un disseny singular atès que, per estalviar fonaments, grups de tres pilars queden estintolats sobre un únic suport. Els esforços queden transmesos per una columna complexa en forma de ventall. Les façanes queden formades per bandes verticals alternes de finestres, terrasses (a les quals s’aboquen les sales d'estar) i panys aplacats amb gres de color verd fosc que agrupen les parets de les habitacions. El ritme, sever, pauta l’edifici i compatibilitza el seu mòdul amb el de les cases veïnes. Les porteries d’accés als habitatges són de disseny molt singular, totes diferents. Estan totalment envidrades i permeten la visió des del carrer. Aturar-se en els detalls de cadascuna és recomanable.
 4. Habitatges Via Augusta - Brusi - Sant Elies

  Antoni de Moragas i Gallissà , Francesc de Riba i Salas

  Habitatges Via Augusta - Brusi - Sant Elies

  Moragas resol un programa d’habitatges en un solar de grans dimensions que dóna façana a tres carrers de caràcters molt diversos, i diferencia tres blocs separats per un espai semiprivat. Els tres blocs tenen una gran compacitat i respiren per un sistema de patis de dimensions mínimes. Això permet la distribució dels habitatges d’acord amb un model general que admet nombroses variants. L’èmfasi posat en la qualitat dels vestíbuls, el recurs a l’ornamentació acolorida i la vivor dels materials a la vista mostren una voluntat d’interpretar l’habitatge col·lectiu tot respectant l’escala humana en tots els àmbits de la vida urbana.
 5. Viatges Aerojet Express

  Lluís Clotet i Ballús , Oscar Tusquets Blanca , Studio PER

  Viatges Aerojet Express

  Aquells baixos amb una digna façana havien acollit anteriorment una botiga d'electrodomèstics decorada amb falses columnes, jàsseres i arcs de guix que amagaven i ordenaven estructura i instal·lacions. Una estratègia semblant a l'aplicada en Sonor però amb un llenguatge diferent. Es van usar els colors blanc i blau per realçar algun d'aquells elements i deixar a altres en segon pla, de manera que va emergir visualment un exempt i esvelt templet que es va convertir en el protagonista de la intervenció. Tota la resta de l'operació es va organitzar perquè aquesta elecció s'entengués. Uns focus cap amunt l'il·luminaven com si d'un monument es tractés. Els buits de façana es van cuidar de manera que des del carrer res impedís la seva visió i per aquest motiu els cartells característics d'aquestes agències es van traslladar a un biombo situat al fons de la botiga. Uns miralls verticals es van col·locar a dreta i esquerra dels grans finestrals en una posició radial que subratllava la seva centralitat, al mateix temps que oferien una cridanera visió calidoscòpica i distorsionada des del carrer. També des de l'interior el moviment de la ciutat es convertia en desconcertant. Unes llums horitzontals entre els miralls s'encenien i s'apagaven fingint un moviment de dins a fora en clara referència a imatges conegudes d'espectacles i mons en aquella època llunyans.
 6. Grup d'Habitatges Les Cotxeres de Sarrià

  José Antonio Coderch de Sentmenat

  Grup d'Habitatges Les Cotxeres de Sarrià

  'Les Cotxeres' varen constituir potser la demostració més contundent del convenciment de Coderch de que un urbanisme de qualitat havia de tenir el seu origen en un concepte arquitectònic també d'alta qualitat. Aquestes dues escales s'uneixen en una manera particularment convincent en la reculada dentada de la planta de 'Les Cotxeres', en primer lloc en el bloc resultant en planta i en secció, i, en segon, en termes del microespai modulat de l'interior de cada habitatge. Antifrontals per definició, 'Les Cotxeres' es reafirmen com un nou paradigma urbà que és capaç d'intervenir entre l'ideal suburbà de classe mitjana de cases aïllades amb jardí i la forma urbana tradicional d'una terrassa contínua que defineix el carrer. En aquest cas, el carrer es sustenta subtilment per un sòcol que completa el bloc situat un metre sobre el nivell de la vorera. Aquest sòcol, que conté l'aparcament soterrani sota, conforma el terreny d'un jardí comunitari que abraça cadascuna de les unitats residencials -uns blocs reculats de set plantes d'alçada-, com si es tractés de l'espina dorsal del conjunt. D'alguna manera, 'Les Cotxeres' podrien semblar una adaptació dels boulevards à redans d'Eugène Hénard de 1910, ja que, alhora que subverteix el carrer corredor, el bloc reculat de Hénard encara mantenia, però, la continuïtat de l'avinguda. Tres aspectes mereixen la nostra atenció a mesura que ens movem des de la configuració del bloc fins l'articulació espaial dels habitatges. Primer, la manera ergonòmica pel qual es desplega l'espai interior quan un passa des del vestíbul d'entrada a la seqüència de sala d'estar / menjador i a la concatenació d'habitacions esglaonades que s'obren en una seqüència dentada cap al carrer. Segon, el fet que cada dormitori tingui el seu propi balcó per conrear plantes. I tercer, i el més crucial de tots des del punt de vista de la seva accessibilitat social, el revestiment de tota la superfície amb una obra de fàbrica de maó precisa. Tots aquests atributs serveixen de testimoni de la contínua validesa del bucòlic enfocament de Coderch, enmig de totes les confusions vanitoses i espectaculars que assisteixen al nostre àmbit contemporani.

Sobre el mapa

Per a veure aquest contingut, reviseu la vostra  política de cookies

Autors ( 18 )