Intro

Sobre el projecte

En aquesta primera etapa, el catàleg es focalitza en l’arquitectura moderna i contemporània projectada i construïda entre el 1832 –any d’edificació de la primera xemeneia industrial de Barcelona que establim com a inici de la modernitat– fins l’actualitat.

El projecte neix amb l’objectiu de fer més accessible l’arquitectura tant als professionals com al conjunt de la ciutadania per mitjà d’un web que s’anirà actualitzant i ampliant, tot incorporant les obres contemporànies de major interès general, sempre amb una necessària perspectiva històrica suficient, alhora que afegint progressivament obres del nostre passat, amb l’ambiciós objectiu d’abastar un major període documental.

El fons es nodreix de múltiples fonts, principalment de la generositat d’estudis d’arquitectura i fotografia, alhora que de la gran quantitat d’excel·lents projectes editorials històrics i de referència, com guies d’arquitectura, revistes, monografies i d’altres publicacions. Alhora, té en consideració tots els fons de referència de les diverses branques i entitats associades al COAC i d’altres entitats col·laboradores vinculades als àmbits de l’arquitectura i el disseny, en el seu màxim espectre.

Cal mencionar especialment la incorporació de vasta documentació provinent de l’Arxiu Històric del COAC que, gràcies a la seva riquesa documental, aporta gran quantitat de valuosa –i en alguns casos inèdita– documentació gràfica.

El rigor i criteri de la selecció de les obres incorporades s’estableix per mitjà d’una Comissió Documental, formada pel Vocal de Cultura del COAC, el director de l’Arxiu Històric del COAC, els directors de l’Arxiu Digital del COAC i professionals i d’altres experts externs de totes les Demarcacions que vetllen per oferir una visió transversal del panorama arquitectònic present i passat d’arreu del territori.

La voluntat d’aquest projecte és la d’esdevenir el fons digital més extens sobre arquitectura catalana; una eina clau d’informació i documentació arquitectònica exemplar que passi a ser un referent no només local, sinó internacional, en la forma d’explicar i mostrar el patrimoni arquitectònic d’un territori.

Aureli Mora i Omar Ornaque
Directors arquitecturacatalana.cat

credits

Qui som

Projecte de:

Promogut per:

Directors:

2019-2024 Aureli Mora i Omar Ornaque

Comissió Documental:

2019-2024 Ramon Faura Carolina B. Garcia Francesc Rafat Antoni López Daufí Joan Falgueras Anton Pàmies Mercè Bosch Josep Ferrando Fernando Marzá Aureli Mora Omar Ornaque

Col·laboradors Externs:

2019-2024 Lluis Andreu Sergi Ballester Helena Cepeda Inès Martinel Maria Jesús Quintero

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

Entitats Col·laboradores:

ArquinFAD

 

Fundació Mies van der Rohe

 

Fundación DOCOMOMO Ibérico

 

Arxiu Mas

 

Basílica de la Sagrada Família

 

Museu del Disseny de Barcelona

 

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona

Disseny i Programació:

edittio Nubilum
Apunts 3

Una possible ‘Escola de Barcelona’

per Oriol Bohigas

Aquest article d’Oriol Bohigas, publicat l’any 1968 a la revista Arquitectura núm. 118 del COAM, va voler posar de manifest l’arquitectura feta pels arquitectes catalans al voltant dels principis que ell mateix defensava, tant arquitectònics com intel·lectuals, vers aquella arquitectura produïda a d’altres parts de l’Estat. Va identificar una manera de fer que, en endavant, evolucionaria sota altres preceptes.

L’enfocament d’aquesta intervenció serà diferent del que Fullaondo va prendre. M’havia proposat, simplement, explicar-vos quina és la situació actual de l’arquitectura catalana, l’arquitectura que en aquest moment s’està fent, sobretot a Barcelona. Era, doncs, un propòsit gairebé purament informatiu d’actualitat general. Després, però, vaig pensar que podia concretar més i, en comptes d’explicar globalment el conjunt variat de l’arquitectura catalana recent, limitar-me a l’obra d’un grup reduït i concret d’arquitectes de Barcelona. Es tracta d’un conjunt no escollit a l’atzar, sinó determinat per la raó que s’hi troben les condicions i es produeixen les relacions necessàries per poder dir que és, realment, un grup coherent i gairebé, salvant l’èmfasi excessiu de la paraula, una escola.

Piscina del Club Mas Pey, de Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. (autoria desconeguda)

Ja sabem que l’arquitectura catalana es produeix també per altres arquitectes que treballen en línies aproximadament diferents de la que comentarem, però ens sembla que el grup a què ens referirem és el que presenta, almenys a un cert nivell numèric, una cohesió més gran, i és el que, d’altra banda, i al nostre parer, té una forma d’actuar lligada a les característiques que podríem considerar més generals en tota la cultura catalana, fins i tot la d’altres àmbits no purament arquitectònics.

Hem dit que és un grup força coherent i que fins i tot, eliminant l’excessiu èmfasi de la paraula, el podríem anomenar escola: l’Escola de Barcelona, com algú ja l’ha anomenat. El que podem dir amb seguretat és que es tracta d’una capelleta en els termes normals i, fins i tot, pejoratius de la paraula. Aquesta capelleta, encara que no està ni de bon tros formalitzada -ni ho estarà mai perquè és més un fet de coincidències, de vegades conjunturals, que un propòsit d’estructura- es pot considerar aglutinadora d’uns quants estudis, en els quals treballen diversos arquitectes sempre en col·laboració.

Can Bayés, de Lluís Cantallops i Jaume Rodrigo. (autoria desconeguda)
Interior de la Botiga Sonor, de Lluís Clotet i Oscar Tusquets, del Studio PER. (© Fons Fotogràfic O. Maspons / Arxiu Històric del COAC)

M’estic referint als estudis de Correa i Milá; de Tusquets, Clotet, Bonet i Cirici; de Bofill i els seus col·laboradors, entre els quals hi ha el seu propi pare; de Domènech, Puig i Sabater; de Cantallops, que treballava amb el malaguanyat Rodrigo; el meu propi (Martorell, Bohigas, Mackay) i una sèrie d’arquitectes joves i de la generació intermèdia que han treballat en diverses col·laboracions i que no enumerem perquè no volem, ni de bon tros, donar la impressió d’un quadre tancat de noms, sinó simplement d’un conjunt d’obres, algunes de les quals es poden incloure al grup, sense que la resta de la producció del seu autor es pugui considerar tan coherent.

Una altra cosa cal advertir prèviament. Tot i que exposaré els meus criteris amb l’apassionament i l’aparent convicció que dona el fet de participar personalment d’aquesta arquitectura no vol dir en absolut que aquests judicis siguin positivament valoratius. Intentaré descriure simplement quina és la situació d’aquest grup d’arquitectes.

El fet que posi cert subratllat apassionat als meus judicis no vol dir que no hi hagi altres camins seguits per altres arquitectes de gran categoria que, fins i tot a mi mateix, em puguin semblar més vàlids o, si més no, tan vàlids com el que descriurem.

Casa Rumeu, de Correa&Milá. (© Fons Fotogràfic O. Maspons / Arxiu Històric del COAC)
Façana dels Habitatges Gama, de MBM. (© Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC)

Hi ha una primera característica comuna que correspon no només als arquitectes d’aquesta capelleta, sinó també gairebé a tots els que treballen a Catalunya. Es refereix a la naturalesa i la procedència dels encàrrecs. Com sabem, els encàrrecs de l’arquitectura catalana procedeixen, pràcticament tots, de la burgesia catalana, que és un grup també molt homogeni i amb unes característiques tant positives com negatives suficientment divulgades. Amb això, l’arquitecte català està pràcticament limitat, de manera que no fa gairebé mai una obra per a grans empreses estatals o particulars de suficient envergadura ni per als grans conjunts promocionats per capitalistes més o menys especuladors, ni tan sols per als grans esforços de cooperació a nivell no especulatiu. Aquestes característiques -que caldria desenvolupar i justificar més àmpliament, sens dubte- influeixen en dues coses bàsiques: a les tipologies i al mateix concepte arquitectònic.

Seu de l’Editorial Destino, de MBM. (© Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC)

El cas de les tipologies és molt clar. Alguna vegada hem afirmat polèmicament que l’arquitecte català es caracteritza per fer només cases entre mitgeres, mentre que els arquitectes madrilenys es caracteritzen per fer poblats dirigits. Això és, sens dubte, molt exagerat, però em sembla que si calgués fer una història de l’arquitectura recent de Barcelona, els temes que apareixerien més sovint serien el de la petita casa entre mitgeres, el de la petita casa burgesa, el de la petita casa d’especulació a límit immediat, però molt rarament ens hauríem de referir a conjunts d’una certa importància i d’un cert impacte urbà.

“El cas de les tipologies és molt clar. Alguna vegada hem afirmat polèmicament que l’arquitecte català es caracteritza per fer només cases entre mitgeres, mentre que els arquitectes madrilenys es caracteritzen per fer poblats dirigits.”

Habitatges Comte Borrell, de MBM. (© Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC)

Pel que fa al propi concepte arquitectònic, passa que es produeix, sens dubte, una adequació a les exigències d’aquelles operacions a curt abast. L’arquitecte català -l’arquitecte barceloní, més concretament, perquè a Barcelona és on es produeix la major quantitat d’arquitectura significativa- està constantment limitat -i quan dic limitat tampoc considero que això sigui una situació negativa per unes exigències d’operacions de curt abast, de visions petites, de participació directa del propi propietari, d’adequació a tot un sistema, amb la seva tecnologia difícilment transformable, amb una sèrie de criteris al marge que interfereixen directament al tema arquitectònic.

Això ens porta a considerar una segona característica d‘aquest grup d‘arquitectes: la voluntària, conscient i culta adequació a aquestes realitats modestes. D’una banda, això conforma una actitud general de tots aquests arquitectes i de l’altra assenyala un inici de mètode de disseny. Una actitud general davant de problemes de diferent espècie és molt difícil de definir rigorosament, però potser és fàcil fer-ho donant algunes visions parcials significatives, però no sistemàtiques. Heus aquí aquests trets: tenir el convenciment que l’arquitectura no és una exigència de creació monumental, de definició de genialitats individuals, sinó una simple possibilitat de servir els interessos col·lectius d’una manera immediata i molt concreta; creure en allò positiu d’aquelles mateixes limitacions i en les seves infinites possibilitats, moltes de les quals es poden fins i tot potenciar amb el coneixement i la nova utilització dels oficis tradicionals i de les tècniques usuals; no creure que les experiències formals d’altres disciplines, com ara l’escultura, la geometria o la pintura, puguin ser vàlidament trasplantades a l’arquitectura; no confiar en experiències com els concursos perquè l’actuació no té cap denotació real immediata ni possibilita una investigació seriosa.

Oficina Consultora d’Instal·lacions del COAC, de Cristian Cirici i Pep Bonet, de l’Studio PER. (autoria desconeguda / Arxiu Històric del COAC)
Habitatges Xaudiera, de MBM. © Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC

Hem dit que juntament amb una actitud general també es dona un principi de mètode de disseny. Aquest mètode es podria definir dient que és l’intent de projectar sempre des dels condicionaments interns i des de les exigències tecnològiques d’ús de cada element. És a dir, ser sempre lògicament conseqüent, d’una banda, amb el programa i, de l’altra, amb la tecnologia que ens veiem obligats a fer servir. Això dona peu a la tercera característica que, en principi i en vista de les fotos d’algunes realitzacions catalanes, semblarà excessivament polèmica o fins i tot totalment equivocada, però que a nosaltres ens sembla fonamental. Es tracta de l’intent de seguir fermament la línia de la tradició més exigentment racionalista.

En contra del que se sol dir, la majoria d’exigències racionalistes han estat abandonades, sobretot per aquells arquitectes que intenten mantenir amb més tenacitat una certa plàstica purista, que històricament va aparèixer lligada al racionalisme. A la nostra manera de veure, l’espectacle dels que arreu del món s’erigeixen en defensors de la tradició racionalista és en aquests moments força trist i desmoralitzador, perquè gairebé cap de les seves obres resisteix una anàlisi segons un mètode racional seriós i profund. Segurament tot això es produeix perquè de fa temps existeix una confusió greu entre mètode racional i resultat simple en les formes. Contràriament, col·locant els problemes a un nivell de lògica, com més lògic és el procés de creació, més s’allunyen els resultats de l’abstracta puresa formal. En contradicció al que se sol mantenir en aquestes polèmiques, creiem que l’única escola que manté una fe, una continuïtat rigorosa a les bases del racionalisme, és el grup d’arquitectes de Milà i, una mica subsidiàriament, aquesta “escola” Barcelona de la que estem parlant.

Laboratoris Fito-Químics Lafi, de Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. (© Ricardo Bofill Taller de Arquitectura)

Cal advertir que aquesta postura no és exactament una postura racionalista en els termes antics de la paraula –en els seus termes històrics–, sinó que es tracta d’una posició, podríem dir, àmpliament lògica, en el sentit nou que pugui tenir la denominació d’aquest procés.

Botiga Olivetti a Badalona, de Correa&Milá. (© Deidi von Schaewen – Fons Correa&Milá / Arxiu Històric del COAC)

Es podria fer una anàlisi, no diguem ja de l’Escola de Milà, perquè això sembla obvi, sinó fins i tot, amb la deguda diferència de qualitat, de la major part d’obres d’aquest grup de Barcelona, veient com el disseny està o intenta estar-hi basat -amb èxit o sense, això ja és un problema de qualitat- en la lògica dels usos, en la tecnologia utilitzada i fins i tot en el procés lògic que comporta la pròpia forma. Cal subratllar aquí que, en el plantejament d’aquesta exigència als resultats formals, ha tingut una influència tremenda la lliçó de Federico Correa. Correa ha estat durant molt de temps professor de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona, fins que el van expulsar definitivament fa un parell d’anys, ensenyant diverses generacions d’arquitectes a dissenyar basant-se en un procés lògic. Això ha influït molts arquitectes joves que van passar per la seva aula i la coherència dels quals ha representat segurament l’aglutinament teòric d’aquesta tendència.

Insistim. Aquesta tercera característica comporta tres conseqüències. Primera: disseny condicionat per l’ús de l’objecte arquitectònic i per la tecnologia utilitzada en la seva realització, independentment de quina sigui aquesta tecnologia, independentment que sigui més o menys avançada, més industrial o més artesana. Segona: consideració a les exigències lògiques del propi llenguatge, terme aquest que hauríem de desenvolupar més àmpliament si disposéssim de més temps. I tercera: com a conseqüència d’aquest gust respondre honestament a la tecnologia utilitzada i donar sortida formal als problemes que planteja i fins i tot al mateix procés de creació i construcció, un cert èmfasi en l’expressió tecnològica.

Alberg Canyamars Xanascat, de MBM. (© Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC)
Maqueta de la Torre Atalaya, de Correa&Milá. (autoria desconeguda – Fons Correa&Milá / Arxiu Històric del COAC )

Moltes obres d’aquest grup català es poden explicar mitjançant aquest èmfasi en l’expressió tecnològica, basada molt sovint en els mateixos accidents del procés constructiu i en les limitacions de les tècniques utilitzades. Tot i aquesta actitud que podria semblar una simple resposta immediata als fets reals, acceptats com a tals sense cap crítica, als usos i a les tecnologies conservadores, aquests arquitectes no són autistes a una possibilitat de recerca i, concretament, a una actitud avantguardista. Contràriament, aquesta possibilitat és una de les preocupacions fonamentals i la portem aquí com una nova característica del grup.

“Es tracta, simplement, de referir el problema arquitectònic a un problema de comunicació. Aleshores es planteja el fet que l’arquitectura, com qualsevol activitat, és un problema pur de comunicació: es parteix d’uns fets, unes circumstàncies socials, econòmiques, sociològiques, tecnològiques, etc. i s’han de traduir a coses d’un altre camp que en aquest cas és l’arquitectura.”

Per explicar això, hem de fer un resum breu d’un criteri d’anàlisi del fet arquitectònic que algunes vegades ja hem comentat. Ens referim a temes suscitats per Umberto Eco a l’Escola d’Arquitectura de Milà i que l’arquitecte Lluís Clotet va explicar i desenvolupar aplicant-ho als nostres problemes en un article de Destino. Es tracta, simplement, de referir el problema arquitectònic a un problema de comunicació. Aleshores es planteja el fet que l’arquitectura, com qualsevol activitat, és un problema pur de comunicació: es parteix d’uns fets, unes circumstàncies socials, econòmiques, sociològiques, tecnològiques, etc. i s’han de traduir a coses d’un altre camp que en aquest cas és l’arquitectura. Això té el seu equivalent exacte en els problemes del llenguatge: hi ha uns continguts, una quantitat de significats que, mitjançant uns signes, aconsegueixen uns significants. Sabem que un signe té un significat determinat perquè tenim un codi usualment establert o especialment convingut: sabem que una llum vermella indica prohibició de passar perquè ens ha estat explicat pel codi de circulació establert.

Casa Dahl, de Pep Bonet, del Studio PER. (autoria desconeguda – Fons Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme / Arxiu Històric del COAC)
Habitatges pel Gremi de Vidriers, de Lluís Clotet i Oscar Tusquets, del Studio PER. (autoria desconeguda)

Tot el llenguatge és un traspàs dels significats als significants mitjançant un codi que coneixem. Passa el mateix amb l’arquitectura si la interpretem com un fenomen de comunicació. Però, si superposem aquests dos conjunts –el llenguatge i l’arquitectura– que tenen una mateixa estructura, trobem una diferència fonamental: la persona que parla o escriu té actuació alhora sobre els significats i significants, mentre que l’arquitecte actua exclusivament sobre significants i no sobre significats, perquè aquests són lluny de la seva actitud professional i perquè en el moment de la creació artística només pot subratllar la seva aportació optant lliurement, entre les dades -entre els significats sociològics, econòmics, tècnics, etc.- elaborats per altres professionals.

Aleshores es planteja el problema de quin camí seguir en aquesta situació si volem adoptar una actitud d’avantguarda. D’una banda, hi ha un tipus d’arquitectes que es plantegen així el problema: hi ha uns significats, hi ha uns fets concrets en aquesta societat que acceptem tal com són, tenim un codi establert que permet transportar-los a formes i fem aquestes formes de manera absolutament fidel als significats i al codi en ús. Això és el que anomenaríem arquitectura de consum, una arquitectura d’acord amb els continguts de la societat en què es viu i que, d’altra banda, accepta obertament el codi que aquesta mateixa societat té establert: cal fer habitatges amb terrassa, perquè la terrassa, al codi de la nostra societat burgesa, indica alt estàndard econòmic. Fem terrasses no perquè la gent visqui millor ni perquè respongui a un sentit positiu en l’evolució social, sinó perquè la gent es decideixi a comprar, reduïda per l’aparent augment d’estàndard i, sobretot, perquè res els inciti a posar en crisi les seves apetències ni l’estructura social a la que pertanyen. Hi ha una altra posició que és la de l’arquitecte que creu que cal modificar fonamentalment els continguts de la societat on viu i que això es pot fer, simplement, treballant amb els significants, fent una arquitectura d’acord amb una societat evolucionada que encara no existeix, una societat futura que estarà estructurada d’una altra manera, que estarà socialitzada, que estarà industrialitzada, que funcionarà amb un sistema econòmic molt diferent. Això és un avantguardisme de caràcter utòpic, un avantguardisme que està basat sobre una societat que no existeix i que ningú no pot exactament predir. Aquesta actitud és fonamentalment reaccionària, com és reaccionari tot utopisme plantejat com un intent de predicció i no d’experimentació investigadora, perquè en el fons parteix de les dades actuals sense acceptar la possibilitat d’una dialèctica històrica. Però després hi ha un tercer camí que és, més o menys, el camí intermedi: suposar que la societat evolucionarà, encara que no se sap exactament com ni es presumeix la seva predicció, i fer unes noves formes -uns significants- que no només permetin, més o menys, una immediata existència de la societat actual, sinó que tinguin la suficient obertura perquè les possibles evolucions, previsibles o no previsibles, puguin cabre-hi. A tot això se li pot afegir, a més, un altre esforç de progrés important: l’intent de trencar fins al màxim els codis establerts, d’allunyar-se dels convenis de l’estructura sociològica actual, que ens sembla injusta i inadequada. Si aconseguim traduir aquestes diverses possibilitats de contingut a uns significants amb codis nous, no conformistes, haurem introduït un element de dissolució, un punt de crisi profunda, un element de progressió dialèctica dins la societat. Aquest tercer camí, que podríem anomenar avantguardisme realista, implica, per tant, per una banda, l’exigència de l’obra oberta i, de l’altra, l’intent de ruptura dels codis establerts.

Habitatges Pérez Cabrero, de Ricardo Bofill Taller de Arquitectura. (© Gregori Civera)
Restaurant Reno, de Correa&Milá. (© Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC)

Ens sembla evident, i d’acord amb les característiques que hem analitzat abans, que amb millors o pitjors resultats la intenció d’aquesta pretesa Escola de Barcelona és treballar en aquest tercer camí de l’avantguarda realista. Això porta com a conseqüència una actitud personal que podríem considerar com la cinquena característica del grup: el pessimisme. Si tenim el conveniment que no es pot actuar sobre els significats (amb l’arquitectura, com deia Giancarlo de Carlo, només es pot reformar la pròpia arquitectura) els que encara creiem en la possibilitat de modificar la societat i, sobretot, en la necessitat de reformar la societat, hem d’adoptar una certa posició pessimista respecte a l’arquitectura o, millor, sobre la seva validesa real o importància relativa. Per a gent molt profundament compromesa a uns determinats ideals socials i -per què no dir-ho- polítics, l’arquitectura cal prendre-la amb pessimisme o amb ironia. L’actitud, per tant, d’aquest grup, en línies generals i com a conseqüència de la seva actitud davant l’arquitectura, és no fer-se massa il·lusions sobre res i no creure gaire en cap afirmació concreta. Això dona un cert gust per les actituds crítiques, per les actituds iròniques, per les actituds bàsicament insegures, ambigües i, fins i tot ens atreviríem a dir, francament cíniques. Dona també una predilecció cap a arquitectures de poc prestigi, cap a arquitectures malaltisses, dramàtiques i de transició. Ens atreviríem a dir que als arquitectes d’aquest grup els agraden poc les arquitectures dels moments plens o dels inicis ingenus i il·lusionats i els agraden força les arquitectures degenerades, malaltes, desenganyades que es troben en situació convalescent. És sorprenent com els arquitectes d’un determinat grup europeu ingenu i simplista són devots d’aventures com la que va representar De Stijl i, en canvi, a aquest grup català li interessa més el moviment coetani, malaltís, decadent que va representar Wendingen, de la mateixa manera que li interessa més el Manierisme que el Renaixement ple, la culta sofisticació d’Albini que la rotunditat primària d’Archigram, l’elaboració d’Aalto que la simplicitat de Mies.

Bar i Sales Annexes del Col·legi Major Sant Raimon de Penyafort i Nostra Senyora de Montserrat, de Lluís Clotet i Oscar Tusquets, del Studio PER. (© Fons Fotogràfic O. Maspons / Arxiu Històric del COAC)
Can Bordoi, de MBM. (© Fons Fotogràfic F. Català-Roca / Arxiu Històric del COAC)

Aquestes darreres característiques coincideixen amb una manera d’entendre l’activitat professional: ni abstencionistes ni conformistes; treballar en la mesura del possible, però intentant constantment posar el sistema en crisi amb els pobres mitjans que tenim a mà. Això es tradueix, lògicament, no sols al món concret de l’arquitectura, sinó a tota una forma de vida. Podríem dir que, més o menys, els arquitectes d’aquest grup es troben units, tant per les característiques que hem assenyalat com per l’adopció d’una forma de vida semblant, forma de vida basada en aquell cert pessimisme i en el gust d’adoptar constantment actituds que, dins del mateix sistema, provoquin crisis locals o generals.

“Els arquitectes d’aquest grup es troben units, tant per les característiques que hem assenyalat com per l’adopció d’una forma de vida semblant, forma de vida basada en aquell cert pessimisme i en el gust d’adoptar constantment actituds que, dins del mateix sistema, provoquin crisis locals o generals.”

Per aquest camí ens atreviríem a fer, fins i tot, l’elogi de l’escàndol com a revulsiu i l’anomenada frivolitat com a actitud crítica i pessimista i a afirmar que escàndol i frivolitat són notes positives força integrades a la forma de vida d’aquests arquitectes.

Espais comuns de la Casa Fullà, de Lluís Clotet i Oscar Tusquets, del Studio PER. Fons Fotogràfic O. Maspons / Arxiu Històric del COAC)

Finalment, totes aquestes característiques de grup que hem comentat es concreten encara més en dos fets. Un és el que podríem anomenar posició cultural coherent, i l’altre és la unitat d’estil formal.

És possible que una cosa que uneixi molt aquest grup és una certa posició cultural. En dir això, no signifiquem que siguin arquitectes amb més o menys cultura, sinó que creuen que el fet cultural és definitori i determinant. Això es comprova des de dos punts de vista. D’una banda, gairebé tots treballen en activitats culturals al marge de l’arquitectura: crítics, historiadors, cineastes, editors, tècnics en branques marginals, etc. D’altra banda, també és evident l’interès en integrar-se constantment a moviments europeus i mundials d’àmbit cultural molt ampli.

Ampliació de l’Ateneu de Tàrrega, de Lluís Domènech, Ramon M. Puig, Laureà Sabater i Jaume Sanmartí. (© Oriol Maspons, Julio Ubiña – Fons Fotogràfic O. Maspons / Arxiu Històric del COAC)
Casa Vilarrubis, de Correa&Milá. (autoria desconeguda – Fons Correa&Milá / Arxiu Històric del COAC)

És un fet aquest que, com Fullaondo ha subratllat anteriorment, sol ser força general a tota la cultura catalana. Així, el Modernisme va ser un moviment molt lligat a l’Art Nouveau i a la Secezion contemporanis, de la mateixa manera que una certa plenitud del GATCPAC va estar lligada a la cultura europea dels anys 30 i de la mateixa manera que, en determinat moment en què a Madrid s’iniciava un retorn a una arquitectura vàlida a través del Manifiesto de la Alhambra, a Barcelona es pensava en recollir la tradició bauhansiana, gens castissa, però molt més culta.

Residència d’estudiants Mare Güell, de Lluís Cantallops i Jaume Rodrigo. (© VEGAP Fons Fotogràfic Ll. Casals / Arxiu Històric del COAC )

Com hem dit abans, un dels elements que subratlla més aquesta unitat de grup -encara que això, per a certes anàlisis sociològiques de l’art els pugui no servir-és, concretament, la coherència d’estil formal. Les obres d’aquests arquitectes no són evidentment iguals, ni els mètodes emprats són els mateixos ni en una anàlisi seriosa es poden confondre, però totes es troben dins una línia formal, de manera que, vistes en conjunt i contraposades a obres mentalment i geogràficament distants, poden donar la visió d’un determinat estil. La importància de l’estil formal va ser menystinguda i, fins i tot, menyspreada en el moment de l’auge polèmic més gran del moviment modern, però estem convençuts que la possibilitat de creació d’un estil coherent, d’uns elements de llenguatge que serveixen, que unifiquen i que, en certa manera, fins i tot, programen, és un fet fonamental per a la valoració històrica d’una obra, i sobretot, si parlem de la possibilitat de constituir una escola. Cal advertir que aquesta unitat d’estil tant es pot haver produït perquè els camins metodològics són els mateixos o semblants, o, simplement, per raó de relacions professionals entre els elements del grup. Cal saber que aquests arquitectes es reuneixen com a mínim dues o tres vegades cada setmana a discutir els seus projectes, a programar estudis, a assistir conjuntament a un seminari d’estètica, a actuar en qüestions professionals. La coherència, doncs, queda evidenciada tant per aquests resultats formals com pel fet que aquests arquitectes s’estan mútuament autoformant en una estreta convivència. Segurament aquestes característiques són les que permeten parlar ja d’una possible escola, que anomenaríem “de Barcelona” en atenció a l’enorme pes que la història i les reals exigències actuals d’aquesta ciutat està exercint sobre la seva obra.

Tornar

Cronologia (22)

 1. Casa Rumeu

  Alfonso Milá Sagnier , Federico Correa Ruiz , Correa Milá Arquitectes

  Casa Rumeu

  La casa Rumeu tiene una forma hexagonal que proviene de la experiencia de la casa Julià, donde los arquitectos ya habían ensayado las geometrías no ortogonales. La envolvente de la casa Rumeu está construida completamente con piedra de Cadaqués, como la que ya habían utilizado para hacer el muro de contención de la casa Julià. Allí se dieron cuenta de que, en Cadaqués, los muros de piedra eran más baratos que los de ladrillo, y por eso decidieron construir toda esta casa con piedra autóctona. También había un motivo paisajístico mucho más importante, ya que pensaban que era adecuado reservar la arquitectura blanca para el centro de Cadaqués pero, en cambio, utilizar la piedra para las casas de los alrededores, puesto que salpicaban el paisaje sin llegar a constituir entidades urbanas. De este modo, utilizando la misma piedra que en los bancales y las terrazas del exterior, conseguían que la casa desapareciera, camuflada en el paisaje. Uno de los elementos más destacables del proyecto es la estructura de madera que soporta la cubierta, de pendiente muy suave. La estructura está formada por un sistema de cerchas de madera que, en unos casos, están soportadas por los muros de piedra de la fachada y, en otros, por pilares de madera. El resultado es un entramado estructural visto que proporciona una gran vistosidad y plasticidad al proyecto. En el interior se han construido algunos muebles de obra aprovechando los desniveles, en consonancia con los bancales y las terrazas del exterior.
 2. Bar i Sales Annexes del Col·legi Major Sant Raimon de Penyafort i Nostra Senyora de Montserrat

  Oscar Tusquets Blanca , Lluís Clotet i Ballús , Studio PER

  Bar i Sales Annexes del Col·legi Major Sant Raimon de Penyafort i Nostra Senyora de Montserrat

  Una espai de sostres alts, dimensions generoses i presidida per una sèrie ordenada de pilars, jàsseres i grans finestrals es va fragmentar i va organitzar per donar lloc a ambients diversos. L'element protagonista de la intervenció era un envà d'alçades diferents que buscava en la seva geometria trencada la màxima estabilitat en planta. Tot a la manera d'un biombo complex que contenia finestres, cortines corredisses, aplics, bandes de plàstic rentables, cantoneres, sòcols i tapajunts. Ja s'observa en aquest exercici inicial una manera de fer que estarà present en moltes de les obres posteriors. La preocupació pel confort, la cura per la construcció per senzilla que sigui i la valoració del lloc on s'intervé van ser les guies que van acompanyar el projecte en el seu camí per arribar a una forma, que ja aquí es volia més com una conseqüència que com un apriorisme. Amb la perspectiva que dóna mirar aquest treball al cap de cinquanta anys és fàcil detectar el món cultural del que va rebre tantes i fonamentals influències. Els admirats arquitectes italians del moment estaven llavors dedicats a recuperar aspectes oblidats per les primeres avantguardes, a ampliar conseqüentment el vocabulari utilitzat per elles, a rescatar l'ornamentació com a expressió del procés constructiu, a tenir en compte l'envelliment de les coses, a considerar l'entorn com un tema prioritari... i tot això interessava moltíssim i les seves obres estaven a pocs quilòmetres.
 3. Habitatges Johann Sebastian Bach - Francesc Pérez-Cabrero

  Ricardo Bofill Leví , Emili Bofill i Benessat , RBTA - Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

  Habitatges Johann Sebastian Bach - Francesc Pérez-Cabrero

  L’edifici satisfà un programa de 12 habitatges de renda lliure i 21 habitatges de renda limitada, més un àtic reculat entès com una peça singular. Bofill es remet a la construcció tradicional amb fàbrica de maó per ajustar-se al perímetre circular de la plaça i donar-li un caràcter definitori. Totes dues jerarquies d’habitatges queden reflectides a la façana i, a la manera de la tradició modernista autòctona, es treu partit dels elements a petita escala (conductes de desguàs, gàrgoles, tubs de xemeneia, baranes) per donar expressivitat a l’edifici, entès com un treball delicat de fàbrica de maó i d’elements de ferro que adopten una qualitat escultòrica.
 4. Botiga Sonor

  Oscar Tusquets Blanca , Lluís Clotet i Ballús , Studio PER

  Botiga Sonor

  El local constava de planta baixa i soterrani i formava part d'un edifici amb un gran desordre en l'estructura i en les instal·lacions. El projecte, incapaç de treure partit a aquell paisatge descuidat, va proposar la creació d'un nou espai interior definit per una nova envoltant que l'abraçava i que discorria totalment independent de l'accidentat perímetre del local. El primer dibuix de tempteig consistia en una primera superposició d'una trama triangular sobre unes geometries casuals i en com canviava d'escala per adaptar-se a conveniència al que es volia amagar o envoltar. Un dibuix que expressava la recerca d'una estratègia que pretenia ser general per aquell tipus de situacions. La trama va acabar sent ortogonal i es va aplicar tant a les parets com a sostres i terres. Des del carrer, l'envoltant construïda es veia per l'exterior sortint entre els pilars de l'edifici sense tocar-los. La seva aparició posava de manifest tota l'estratègia de l'operació, com si interessés tant fer jocs de mans com explicar-ne el truc.
 5. Habitatges Comte Borrell 87

  Josep Maria Martorell i Codina , Oriol Bohigas i Guardiola , David Mackay , MBM Arquitectes

  Habitatges Comte Borrell 87

  Edifici entre mitgeres emplaçat a l'Eixample de Barcelona. El caràcter i l'escala dels edificis de la zona –la majoria de principis de segle– van motivar el disseny de la façana per aconseguir la seva adequació a l'entorn urbà evitant concessions historicistes. Per a això es van utilitzar les "tribunes" vidriades tradicionals com peces sobreposades al pla de façana. L'eix fonamental al voltant del qual es resolen les diferents plantes és un complex de circulacions verticals format per dues escales situades simètricament als costats d'un pati central d'il·luminació i ventilació. A les plantes baixes s'incorpora una tercera escala d'accés exclusiva pes locals comercials, que ocupen una important superfície a causa de la influència comercial del proper mercat de Sant Antoni.
 6. Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

  Pep Bonet Bertran , Cristian Cirici i Alomar , Studio PER

  Oficina Consultora d'Instal·lacions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

  Les oficines ocupen tota l'última planta d'un edifici destinat a oficines, de planta trapezoïdal, amb tres façanes totes elles construides a base d'un ampit de fibrociment i la resta completament de vidre. L'estructura es a base de pòrtics metàl·lics. El programa d'oficines a instalar en aquella planta lliure, consistia en: recepció, secretaria, una sala de juntes, una sala de visites, dos despatxos destinats als tècnics, un despatx per a un administratiu, una biblioteca, una sala de deliniants i serveis sanitaris per empleats i públic. Per a totes les sales s'havia d'instal·lar un sistema d'aire acondicionat per l'estiu. En tota la distribució, va ser un condicionant important la façana existent, que pel tipus i dimensions de las obertures, només permetia normalment i en un perímetre de façana de 40 metres l'entrega d'envans divisoris en 8 punts fixes. Un altre condicionant van ser els pilars de l'estructura, que per la seva situació en planta, dificultaven la construcció de'envans divisoris precisament en aquells punts on més fàcils eren les entregues amb el tancament exterior. Un tercer condicionant, més intencionat, va ser aconseguir certa il·luminació natural fins i tot pels espais que quedaven a l'interior i no rebien llum directa de l'exterior. Utilitzant un perfil especial per a resoldre l'entrega dels envans divisoris amb la fusteria de façana, es van augmentar els possibles punts d'entrega; i retranquejant els envans divisoris formant finestres en angle en cada desplaçament, es va aconseguir separar l'estructura dels envans i donar certa il·luminació natural fins i tot a la recepció, que és l'espai més interior de les oficines. Per aillar les oficines visualment de l'exterior, protegir-les del sol de l'estiu, i fer més econòmica en la mesura del possible la instal·lació d'aire acondicionat, s'ha protegit tota la façana amb finestres tipus "americà" de plàstic blanc, que separades en la seva part inferior del parament de la façana, creen una cambra d'aire entre les esmentades persianes i la façana, molt favorable per evitar una transmisió de calor més elevada. Per permetre el pas dels conductors de l'aire acondicionat, el fals sostre de les sales que ventilen directament a l'exterior s'han colocat a una cota superior a la resta, i entre ambdues cotes s'han col·locat les reixetes d'expulsió de l'aire. Totes les sales del programa son espais tancats excepte la secretaria, que està separada de l'exterior només per un mostrador i un armari penjat del forjat superior i que ailla visualment ambdos ambients. Totes les portes excepte en els sanitaris, són amb vidres tractats a l'àcid per donar una il·luminació més gran a les sales interiors i alhora conservant la privacitat. En els envans divisoris i durant la seva construcció es van colocar uns perfils metàl·lics taladrats que serveixen de suports de la major part del mobiliari de l'oficina.
 7. Club Esportiu Mas Pei

  Ricardo Bofill Leví , RBTA - Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

  Club Esportiu Mas Pei

  Situat sobre un penya-segat de la Costa Brava, aquest club esportiu amb piscina, pistes de tennis i restaurant, ofereix impressionats vistes al mar. Sobre la coberta enjardinada que inclou la piscina s’han plantat espècies natives per a maximitzar la integració de l’edifici en el seu entorn natural. El projecte, un altre clar exemple del període de Regionalisme Crític de RBTA, incorpora de forma general la utilització del maó vist i rajoles comunes a la cultura local.
 8. Laboratoris Fito-Químics Lafi

  Ricardo Bofill Leví , RBTA - Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

  Laboratoris Fito-Químics Lafi

  Aquest edifici dissenyat per al desenvolupament de fitoquímics és un exemple perfecte del període regionalista de RBTA, amb grans volums cúbics suspesos al buit i a l’acurat disseny dels detalls. Construït amb maó vermell vist tradicional i grans obertures de vidre, l’edifici va ser concebut com a un únic volum, encara que aparenta tres pavellons adaptats a l’ondulació del terreny. La plantació de diverses espècies junt a les façanes i l’aparença domèstica de l’edifici va facilitar la seva integració en l’entorn rural, pel que ha estat presa durant molt de temps com a vila privada. La progressiva degradació de la zona a causa d’una implantació industrial indiscriminada ha deixat als laboratoris com a una illa verda en un mar de despropòsits.
 9. Botiga Olivetti Badalona

  Alfonso Milá Sagnier , Federico Correa Ruiz , Correa Milá Arquitectes

  Botiga Olivetti Badalona

  La Botiga Olivetti de Badalona és un dels locals que Federico Correa i Alfonso Milá van reformar i redissenyar per a la icònica firma de màquines d’escriure. Inaugurada el 1969, forma part d’un procés de perfeccionament per a trobar el model estàndard òptim que s’adaptés a l’encàrrec del disseny d’un total de vint-i-nou botigues, projectades pels mateixos arquitectes, arreu de l’estat espanyol. Així, com a part d’un procés, hi trobem solucions que posteriorment van ser descartades i d’altres que es van convertir en sistema o bé ja ho eren. Totes elles comparteixen l’objectiu principal de fer del producte el protagonista absolut de l’espai d’expositiu. Una d’aquestes estratègies sistemàtiques la trobem a l’aparador i es tracta de l’altura del vidre, limitada a 1,65 metres. Aquesta, segons els arquitectes, és ideal per tal d’establir l’objecte exposat en el camp de visió del client sense que quedi distret per una excessiva dimensió del vidre que contradiria les reduïdes dimensions de les màquines d’escriure. A l’espai expositiu interior, el modus operandi és el mateix. Els elements que permeten elevar i exposar les màquines són monolítics i semblen una continuació del paviment o les parets. Poden observar-se tres estratègies per a l’exposició. La primera consisteix en uns pedestals massissos de 40x40x40 centímetres utilitzats només per la zona de l’aparador per a ressaltar més l’element exposat, solució que va ser descartada per a les següents botigues a causa de la poca flexibilitat que presentava per a possibles canvis programàtics. La segona, mantinguda en totes les botigues, és el pedestal corregut; i la tercera, emprada per a productes més especials, entra dins el mur del local, creant una espècie de nínxol obert. Aquests elements expositors —màssics, llisos, rectangulars— creen l’efecte que, en realitat, l’expositor és el mateix edifici, i l’únic element extern destacat són les màquines d’escriure Olivetti. D’aquesta manera, inclús les làmpades, de forma tubular rectangular, una per cada màquina en exposició, semblen extrudides directament del sostre, i el blanc que impregna totes les superfícies acaba d’aconseguir aquest efecte innovador que es desmarca de les tendències del moment, almenys en l’àmbit nacional.
 10. Casa Fullà

  Lluís Clotet i Ballús , Oscar Tusquets Blanca , Studio PER

  Casa Fullà

  L'especial relació entre els límits del solar i les alineacions que definien el pati interior d'illa provocava inevitablement l'aparició d'una enorme mitgera presidint el pati. Amb la intenció de suavitzar la seva presència es va tractar tot l'edifici amb el mateix material i els mateixos recursos constructius que els usats en les mitgeres tradicionals de Barcelona. La pretensió, sens dubte optimista, era que els veïns que vivien en els habitatges que s'obrien a l'pati no percebessin que l'edifici els donava l'esquena, sinó que els mostrés una façana el més semblant a les que donaven al carrer. En el projecte es noten moltes preocupacions alhora: resoldre l'accés als habitatges mitjançant un únic i generós espai que es va procurar lloc de trobada entre els veïns; barrejar el màxim nombre de tipus i mides d'habitatges per afavorir la diversitat dels ocupants; explorar les possibilitats dels àtics quan no es consideren simples afegits a un edifici projectat sense ells; donar privacitat i disminuir la superfície exagerada de les seves terrasses corregudes mitjançant unes claraboies que donaven llum zenital als pisos inferiors; cuines i banys radicalment interiors amb extraccions forçades... Molts temes per metre quadrat.
 11. Torre Atalaya

  Federico Correa Ruiz , Alfonso Milá Sagnier , José Luis Sanz-Magallón y Hurtado de Mendoza , Correa Milá Arquitectes

  Torre Atalaya

  La torre forma part de la primera generació d’edificis en alçària construïts a Barcelona al començament dels anys setanta. Es tractava d’incorporar una nova escala d’edificació en uns quants punts estratègics de la ciutat. En aquest cas, l’encàrrec original consistia en la direcció d’obres d’un projecte ja realitzat, que va ser rebutjat per l’ajuntament. Correa i Milà van plantejar un canvi a partir de la planta 17, on es passa de quatre a dos habitatges per planta, amb la qual cosa es genera un ordre totalment innovador en el repartiment de les alçàries. Tot l’edifici és modulat amb una malla d’1 x 1 metres que determina les peces prefabricades de les façanes, com també els elements a petita escala: ampits, llindes, etc. La darrera planta està ocupada totalment per un restaurant que fa de cornisa de tot l’edifici, invertint d’aquesta manera la interpretació de les alineacions pròpies dels gratacels americans.

Sobre el mapa

Per a veure aquest contingut, reviseu la vostra  política de cookies